ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Φιλοσοφία, Στόχοι, Όραμα

Σχετικά με εμάς


Στο Κέντρο Ιστορίας και Επιστήμης “Γραμμή του Χρόνου”, αναπτύσσονται, προβάλλονται και υλοποιούνται μία σειρά από εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δρώμενα που σκοπό τους έχουν την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής μας. Παράλληλα προάγεται η επιστήμη σε όλες τις εκφάνσεις της και αναδεικνύεται η συμβολή των επιμέρους κλάδων της (Μαθηματικά, Φυσική, Γεωλογία, Μηχανική, κτλ.) στην εξέλιξη του κόσμου.

Το όραμα μας είναι μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσονται στην “Γραμμή του Χρόνου”,οι ενήλικοι επισκέπτες και κυρίως τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με την επιστήμη και τις εξελίξεις της καθώς και να μυηθούν στον θαυμαστό κόσμο της Αρχαίας Ελληνικής αλλά και Σύγχρονης Ιστορίας διότι η ιστορική γνώση σε ένα έθνος είναι βασική προϋπόθεση για την συνέχειά του στον Χρόνο.

Κέντρο Γνώσεων


Η φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε ένα κέντρο γνώσεων τόσο από την άποψη της ιστορίας, όσο και από την πλευρά της επιστήμης.

Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε επισκέπτες όλων των ηλικιών με μια εμπειρία τόσο εκπαιδευτική όσο και διασκεδαστική.

Υποστηρίξτε μας


Βοηθήστε μας να εμπλουτίσουμε το όραμά μας για περισσότερη γνώση, μέσα από τη δύναμη της επιστήμης και της ιστορίας, στο Κέντρο μας, στα σχολεία και πέρα από αυτά – υποστηρίζοντας τη Γραμμή του Χρόνου.